கலில் கிப்ரான் கவிதைகள் (1883-1931) அன்புமயமும் சமத்துவமும் (Love & Equality) (கவிதை -47 பாகமும் -1)

This entry is part 24 of 32 in the series 24 ஜூலை 2011


மூலம் : ஓவியக்கவி கலில் கிப்ரான்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

“நினைவில் மட்டும் இருக்கிறான் அவன் இப்போது. காரணம் இந்தப் புவியின் மீதுள்ள உன்னத பாதைகளில் அவன் இனிமேல் நடக்கப் போவதில்லை. ஆயினும் அவனது பொன்மொழிகள் நம்மிடையே இன்னும் உலவி வருகின்றன. அவை வேறு யுகத்துக்கோ அல்லது வேறு தளத்துக்கோ நம்மை மீண்டும் வழிநடத்திச் செல்லும்.”

கலில் கிப்ரான் (மீட்சி – The Return)

மனிதச் சொற்கள் மூலமே
உனது கனவுகள்,
விருப்பு, வெறுப்புகள்
உயர்ந்த அறிவுரைகள் எல்லாம்
உரைக்க முடியும் என்னால் !
ஆயினும்
அளித்துளான் இறைவன் நமக்கு
ஆன்மீக இறக்கைகள் !
விடுதலை, அன்பெனும்
விண்வெளி அரங்கிலே
நீ பறந்திட !

++++++++++++

நேசிப்பேன் உம்மை எல்லாம்
சகோதரரே
நீவீர் யாராய் இருப்பினும் !
உமது கொள்கையும்
எமது கோட்பாடும் ஒன்றே !
ஏனெனில்
மதங்களின் பல்வேறு
மாறு பட்ட பாதைகள் யாவும்
உன்னதத் தலைவனுக்கு
உதவி செய்யும் !
ஆன்மீக முழுமையைப்
பூர்த்தி யாக்கும் !
அனைவ ரையும் வரவேற்க நீளும்
அன்புக் கரங்கள் அவை !

++++++++++++++

உரித்தான எனது ஆத்மா
இரவுப் பாடகன் போன்றது !
பறப்பியல் பண்புக்கு ஓர்
பருந்து போன்றது !
பொழுது விடிவை நோக்கி
புலரப் போவது !

****************

தகவல் :

1. The Prophet By : Kahlil Gibran, Published By : Senate (2003)

2. The Prophet By : Kahlil Gibran Published, By Wordsworth Editions Ltd. (1996)

3. Tears & Lauhgter By : Kahlil Gibran, Published, By : Castle Books (1993)

4. The Voice of The Master By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1967)

5. Thoughts & Meditations By : Kahlil Gibran Translated from Arabic By : Anthony Ferris (1968)

For further information:
The Prophet By Kahlil Gibran :

http://www.katsandogz.com/gibran.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Khalil_Gibran

http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/main.htm

Kahlil Gibran Art Gallery :
http://www.inner-growth.info/khalil_gibran_prophet/html/galleries/gibran_gallery1.htm

*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com] (July 19, 2011)

Series Navigationமீளா நிழல்அரசாணை – ஐந்தாண்டுகளுக்கு!
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *