வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை -16 என்னைப் பற்றிய பாடல் – 9 (Song of Myself) விடுதலைக் குரல்கள் ..!

This entry is part 5 of 29 in the series 24 மார்ச் 2013

 

 

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Walt Whitman

(1819-1892)

(புல்லின் இலைகள் –1)

விடுதலைக் குரல்கள் ..!

மூலம் : வால்ட் விட்மன்
தமிழாக்கம் : சி, ஜெயபாரதன், கனடா

என் மூலம் எழுவது ஆக்க உணர்ச்சி

என் மூலம் உருவாகும்

எழுத்தோட்ட அகராதி !

ஆதி காலத்தின் திறவுச் சொல்லை

ஓதுகிறேன் !

அடையாளச் சின்னம் காட்டுவேன்

குடியரசுக்கு !

கடவுள் சத்தியம்,

மாறாக வந்திடு மாயின்

உடன்படேன் வேறு எதற்கும் !

என் மூலம் எழும்

நீடித்த ஊமைக் குரல்கள் !

 

 

முடிவற்ற பல ஜென்மத்து

அடிமைகள்,

சிறைக் கைதிகளின் குரல்கள்,

நோயாளி களின் குரல்கள்,

நம்பிக்கை இழந்தோர் குரல்கள்,

குள்ளர், கள்ளரின்

குரல்கள்,

இனப் பெருக்குச் சுழற்சிக்

குரல்கள்,

தாயின் கருப்பை, தந்தையுடன்

சேர்ந்து பிணைக்கும்

தொப்புள் கொடிகள்

விண்மீன்களைப் படைக்கும்

நூல் இழைகள்,

அவற்றின் இயற்கை விதிகள்,

மற்ற அனுசரிப்புக்

குரல்கள் !

 

 

ஊன முற்றோர், அற்பர், மூடர்

ஈனப் பட்டோர் தம்

குரல்கள் !

என் மூலம் எழும்பும்,

ஒதுக்கப் பட்டோரின் குரல்கள் !

காமுக மாந்தர் குரல்கள்,

முகத்திரைப் பெண்டிர் குரல்கள்

ஒழுக்க மற்றோர் குரல்கள்,

விளக்கப் பட்டு வடிவம் மாறி

எழுந்திடும் என் மூலம்.

கையை வைத்து நான்

வாயை மூடுவ தில்லை.

 

 

சிற்றின்பம் எனக்கு இறப்பை விட

வரிசையில்

முற்பட்ட தில்லை !

சிரம், இதயத்தைப் போல் என்

வயிறும் பாதுகாக் கப்படும்

பசிக்கு உணவும்

உடலுக்கு உறவும் தேவை

என்பேன் நான் !

காண்பது, கேட்பது, உணர்வது

யாவும் அற்புத நிகழ்ச்சிகள் !

அங்கம் ஒவ்வொன்றும்

அற்புதம் எனக்கு !

எனது முத்திரைச் சின்னம்

எனக்கு உன்னதம் !

 

+++++++++++++

தகவல்:

 1. The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]
  2. Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm
  Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]
  3. Britannica Concise Encyclopedia [2003]
  4. Encyclopedia Britannica [1978]
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman [November 19, 2012]
  6. http://jayabarathan.wordpress.com/abraham-lincoln/
  [ஆப்ரஹாம் லிங்கன் நாடகம்]

********************
jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan] (March 19, 2013)
http://jayabarathan.wordpress.com/

Series Navigationதாகூரின் கீதப் பாமாலை – 57 என் உறக்கம் போனது !காணிக்கை
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *