வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை – 46 ஆதாமின் பிள்ளைகள் – 3

author
0 minutes, 16 seconds Read
This entry is part 9 of 26 in the series 27 அக்டோபர் 2013

  (Children of Adam)

மின்னதிர்ச்சி தரும் மேனியைப்

பாடுகிறேன் .. !

 

 (1819-1892)

walt-whitman 

மூலம் : வால்ட் விட்மன்
தமிழாக்கம் : சிஜெயபாரதன்கனடா

 

 

 

 

மின்னதிர்ச்சி கொடுக்கும்

மேனி உடற்கட்டைப் பாடுகிறேன் !

நானிச்சை கொண்ட

நாரீமணிப் பெண்டிர் படை

என்னைச்

சூழ்ந்து கொள்ளும் !  

நானும் அப்பெண்டிரைச் சுற்றி

வலம் வருவேன் !

மாதரை விட்டு நான்

விலகிப் போக என்னை 

விட மாட்டார்,

அவரோடு உடன்பட்டு நான்

இணங்கா தவரை !  

அவரோடு நான் கூடிச்

சீரழியா தவரை !

ஆத்மா அவரோடு உட்புகுந்து

பூராவும் புதையும் வரை !

 

 

உடலை அடகு வைப்போர் அதை

முடக்கி விடுவார்

என்பதில்

ஓர் ஐயப்பாடு உள்ளதா ?

உயிரோ டிருப்பவரை

ஒருவர் கறைப் படுத்துவதும்,

இறந்தவரை

இழிவு படுத்துவதும் ஒன்று 

என்பதில் ஐயப்பாடு எழுகிறதா ?

உடல் முழுவதற்கும்

ஆத்மா வானது

ஊழியம் செய்வ தில்லையா ?

உடலானது ஆத்மாவாக  

இல்லை வென்றால்

உடலில் ஆத்மா இருந்தென்ன ?

 

 

பெண்ணுடல் மீதோ அல்லது

ஆணுடல் மீதோ

இச்சை கொள்ளாது

ஒருவர் நழுவிப் பின்வாங்கினால்  

உடலே இழப்புக் கணக்கை

உணர்த்தி விடும்,

ஆண், பெண் உடல் உறுப்புகள்

பூரணம் உடையதால் !

அவரது முகமே இழப்புக்கு

ஆதாரம் அளிக்கும்.

பக்குவம் செய்யப் பட்ட

மனிதனின் வெளித் தோற்றம்

முகத்தில் மட்டுமல்ல

உடல் உறுப்பில், இடுப்பு நெளிப்பில்

நடைத் துடிப்பில்

கை அசைப்பில், கழுத்து நிமிர்ப்பில்

தெரியும் வியக்கும்படி.  

உடை மறைக்க முடியாது !

 

++++++++++++++++++++++

 

தகவல்:

1.      The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]

2.       Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm
Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]

3.      Britannica Concise Encyclopedia [2003]

4.      Encyclopedia Britannica [1978]

5.      http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman [November 19, 2012]

6.      http://jayabarathan.wordpress.com/abraham-lincoln/

********************
jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan] (October 25, 2013)
http://jayabarathan.wordpress.com/

Series Navigationமது விலக்கு தேவையா ? சாத்தியமா?தமிழுக்குக் கிடைத்துள்ள புதையல் – வசனம்
author

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *