நினைவலைகள்

This entry is part 21 of 29 in the series 3 நவம்பர் 2013

ஜி.ஜே. தமிழ்ச்செல்வி

துரிதமாகப் புறப்பட்டது

என் எண்ணக் குதிரை

சிறகடித்து வானில்

காதல் நிறங்களோடு

உன்னைச் சுமந்தபடி

உன்னிடத்தில்.

 

 

நீண்ட கருவானில்

அலங்கரிக்கப் பட்ட

நட்சத்திரங்கள் சாட்சி.

 

 

நினைத்த மாத்திரத்தில்

உன் பிம்பத்தை

வடித்து விடுகிறது மனம் !

 

 

எத்தனை யுகங்கள்

கடந்திருக்கும்

இந்தக் காதலின் 

தொடர்ப்பயணம் ?

 

 

இங்கெல்லாம் இது

சுரப்பியின் லீலையாக

சுதி குறைக்கப் பட்டது.

 

 

இந்த மனிதர் களுக்குத்

தெரிய வில்லை

காதல் இல்லை

என்றால் சுரப்பியும்

நீர்த்துப் போகும் என்று.

Series Navigationபெண்சிசு/கரு கொலைகள் அதிகம் நடந்தால் அதன் பெயர் நல்லாட்சியாமது அடிமைத்தனம்
author

ஜி. ஜே. தமிழ்ச்செல்வி

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *