அங்கதம்

This entry is part 1 of 25 in the series 27 ஏப்ரல் 2014சத்யானந்தன்

இணையம் எப்போதும் 
விழித்திருக்கிறது

வெளி உலகு நிழலுலகு
இரண்டையும் விழுங்கி
செரிக்க முடியாது விழித்திருக்கிறது

மென்பொருளை மென்பொருள்
காலாவதியாக்கியது

காகிதம் ஆயுதம் இரண்டாலுமே
ஆயுதம் பலமில்லை
என்று நிலைநாட்ட முடியவில்லை

மின்னஞ்சல் முக நூல் முகவரி
ஒளித்த விற்ற விவ்ரம்
புதிர் 

விரியும் வலையில்
அரங்க அந்தரங்க
இடைத் திரை
ஊடகமாய்

கனவில் நான் 
திறந்து வைத்து விட்ட
இனிப்புகள் மீது 
ஈ மொய்க்க வாய்ப்பில்லை
நான் அதை விற்க இயலும்

விற்பனைக்கானவையும்
விற்பவனும்
சிலிக்கான் சந்தையின்
எண்வழி இரவு பகல்களில்

இரவில் நெடுஞ்சாலையில்
மின் வட்டு ஒன்று
எதிரொளித்தது ஒரு
சைக்கிளின் கைப்பிடியில்
அங்கதமாய்

Series Navigation
author

சத்யானந்தன்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *