ஆத்ம கீதங்கள் –20 ஒரு மங்கையின் குறைபாடுகள்

This entry is part 5 of 25 in the series 15 மார்ச் 2015

ஆத்ம கீதங்கள் –20

ஒரு மங்கையின் குறைபாடுகள்

[A Woman’s Shortcomings]

(தொடர்ச்சி)

ஆங்கில மூலம் : எலிஸபெத் பிரௌனிங்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

உன் பாடல் முடிந்த தென்று

உனக்கு

நினைவின்றிப் போனால்,

ஒத்திசைவின் மென்மை போகும் !

உன்னை விட்டொருவன் நீங்கினா னென்று

உனக்கு

உணர்வில்லை என்றால்,

மற்றவரும் அவனைத் தொடர்வா ரென

அறிவாய் !

உன்னை அவன் விடும்

மூச்சிலும் மதிக்கா திருப்பது

உனக்குத்

தெரிய வில்லை யென்றால்,

புரிந்து கொள், உனது

வனப்பு நிரூபண மாக வில்லை !

வாழ்வதா, மரிப்பதா என்றுன் நிலைமை

தாழ்ந்து போய் விட்டால்,

அந்தோ !

அது காதல் இல்லை யென்று

ஒதுங்கி விடு !

சந்தடிக் கூட்டத்தில் நாள் முழுதும்

உந்தன் நெஞ்சில் நிற்கும்

நீங்கா முகத்தை,

நினைக்க முடியா விட்டால்;

சொர்க்கம் கடந்த தேவதை ஈந்ததை

நேசிக்க இயலா விட்டால்;

தக்கார், தகவிலர் தம்மை அறிந்தவன்

மன உறுதி அழுத்த மெனக்

கனவில் நீ காணா விட்டால்;

கனவுகள் முறிந்ததும்

உன்னால்

சாக முடியா விட்டால்

காதலெனக் கூறாதே அதனை

ஒரு போதும் !

[முற்றும்]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

மூல நூல் :

From Poems of 1844

Elizabeth Barrett Browning Selected Poems

Gramercy Books, New York 1995

1. http://wednesdaymourning.com/blog/elizabeth-barrett-browning-beyond-victorian-love-poems/

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Barrett_Browning

3. http://www.online-literature.com/elizabeth-browning/

Series Navigationசெத்தும் கொடுத்தான்வ. விஜயபாஸ்கரனின் சமரன் களஞ்சியம்
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *