உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

This entry is part 5 of 14 in the series 5 பெப்ருவரி 2017

பாரசீக மூலம் : உமர் கயாம் ரூபையாத்

ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

gayyam

[25]. மேலாய் அனுபவி நமக்கு எஞ்சிய காலத்தை

நாமெல்லாம் மண்ணுக்குள் புதையும் முன்பு.

மண்ணும் மண்ணாகி மண்ணுக்குள் முடங்கும்,

பாட்டு, மது ஒயின், பாடகி, முடிவா யின்றி !

[25] Ah, make the most of what we may yet spend,

Before we too into the Dust descend;

Dust into Dust, and under Dust, to lie;

Sans Wine, sans Song, sans Singer, and – sans End!

[26] இன்றைய நாளுக்கென வாழுவோர் போலின்றி

நாளைய தினம் நோக்கி ஏங்கு வோர் சிலரே.

இருள் கோபுரத்தில் ஒருவன் கதறினான் “மூடரே !

உமக்கு வெகுமதி இங்கு மில்லை, அங்கு மில்லை.”

[26] Alike for those who for To-day prepare,

And those that after some To-morrow stare,

A Muezzin from the Tower of Darkness cries

‘Fools! Your Reward is neither Here nor There! ‘

[27] ஏன் புனிதரும் முனிவரும் படைக்கப் பட்டார் ?

ஈருலகைப் பற்றி விரிவாய் அறிந்து கொள்ள;

மூடப் போதகர் தம் படைப்புகள் இகழப்பட்டு

வாய் மூடிப் புதைக்கப் படுவர் மண்ணுக்குள்.

[27] Why, all the Saints and Sages who discuss’d

Of the Two Worlds so learnedly, are thrust

Like foolish Prophets forth; their Works to Scorn

Are scatter’d, and their Mouths are stopt with Dust.

++++++++++++++

Series Navigationதொடுவானம் 156. தேர்வும் சோர்வும்சொல்லாமலே சொல்லப்பட்டால்
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *