உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

This entry is part 8 of 14 in the series 26 பெப்ருவரி 2017

 

பாரசீக மூலம் :  உமர் கயாம் ரூபையாத்

ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு

தமிழாக்கம் :  சி. ஜெயபாரதன், கனடா.

++++++++

[34]  உருளும் மேலகம் நோக்கிக் கேட்டேன்,

ஊழ்விதிக்கு வழிகாட்டுவ தெந்த விளக்கு ?

இருட்டில் தடுமாறு கிறார் அதன் மதலையர்

குருட்டுப் புரிதலது !’ எனப்பதில் தரும் மேலகம்.

 

[34]
Then to the rolling Heav’n itself I cried,
Asking, ‘What Lamp had Destiny to guide
Her little Children stumbling in the Dark? ‘
And – ‘A blind Understanding! ‘ Heav’n replied.

++++++++++

[35] எளிய மண் கலைய உதட்டில்  உணர்ந்தேன்

வாழ்வின் இரகசிய  ஊற்றுக் கிணறு ஒன்றை,

வாயிக்கு வாய் முணுக்கும், “வாழும் போதே 

மதுவைக் குடி ! ஏனெனில் செத்தபின் மீளாய் நீ

 

[35]
Then to the Lip of this poor earthen Urn
I lean’d, the secret Well of Life to learn:
And Lip to Lip it murmur’d – ‘While you live,
Drink! – for, once dead, you never shall return.’

++++++++++++++++++++ 

[36]  ஓடுகாலி உடன்செலும் படகு சொல்லும்

ஒரு சமயம் தெளிவாய் வாழ்ந்தேன் மகிழ்ந்து,

குளிர்ந்த உதட்டில் ஒருதரம் முத்த மிட்டால்,

எத்தனை முத்தம் ஏற்கும் பின்பு கொடுக்கும் ?

 

[36]
I think the Vessel, that with fugitive
Articulation answer’d, once did live,
And merry-make, and the cold Lip I kiss’d,
How many Kisses might it take – and give!

 

++++++++++++++++++++++

Series Navigationபாப விமோசனம்சட்டமா? நியாயமா?
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *