பீட்டில்ஸ் இசைக் கீதங்கள் இந்தியா என் இல்லம் -1

This entry is part 1 of 6 in the series 30 ஜூலை 2017

image(5)

 

ஆங்கில மூலம் : ஜான் லென்னன்

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 

 

[ பீட்டில்ஸ் பாடகர் குழு 1968 இல் இந்தியாவுக்கு வருகை தந்து ரிஷிகேஷத்தில் மகரிஷி மகேஷ் யோகியிடம் ஞானத் தியான முறைகளைக் கற்றபின் ஜான் லென்னன் எழுதிய இந்திய கீதமிது ]

 

 

ஈர்த்துக்கொள் என்னை உன் நெஞ்சிக்குள்!
பூர்வ மர்மங்களை புலப்படுத் தெனக்கு!
விடை தேடுகிறேன் நானோர் வினாவுக்கு!
எங்கோ உள்ள தென்னுள் ளத்தின் ஆழத்தில்!
இங்கே காண இயலாதென அறிவேன்!
முன்னமே உள்ள தென்னுடை மனதிலே!
என்னிதயப் போக்கிலே போக வேண்டும்,
எங்கெலாம் எனை இழுத்துச் செல்லினும்!
என்னிதயப் போக்கிலே போக வேண்டும்,
எப்போது நான் அழைக்கப் படினும்!
என்னிதயப் போக்கிலே போக வேண்டும்,
இல்லம் நோக்கி ஏகுது என்னிதயம்!
ஓம்.

 

இந்தியாவே ! இந்தியாவே !
என் வேண்டு கோளைக் கேளாய் !
பொறுமை யோடுன் திருவடியில் கிடந்துளேன்.
ஆற்றங் கரையில் காத்துளேன். ஆயினும்
என் நினைவில், எங்கோ இங்கி லாந்தில்
என்னிதயம் தன்னை இழந்து விட்டேன்,
விட்டுச் சென்ற என் காதலி யோடு,
எங்கெலாம் எனை யிழுத்துச் சென்றாலும்,
என்னிதயப் போக்கிலே போக வேண்டும்!
எப்போது நான் அழைக்கப் பட்டாலும்,
என்னிதயப் போக்கிலே போக வேண்டும்!
இல்லம் நோக்கி ஏகுது என்னிதயம்,
இந்தியாவை நோக்கி!

 

+++++++++++++++++

https://youtu.be/Ts6YFtJJ_Ok [India, My India Song]
India, India was written during the Beatles’ visit to India in 1968 while I Don’t Want to Lose You was provided by Yoko Ono to complete The Beatles Anthology in 1990, but an electronic glitch made it impossible to include the song.

Many of the songs are personal and self-referencing; for example, “Dear Prudence” was written about actress Mia Farrow’s sister, Prudence, who attended a Transcendental Meditation course in Rishikesh, India, at the same time as The Beatles. Often times she stayed in her room, engaged in Transcendental Meditation. Most of the songs on The Beatles were conceived during the group’s visit to India in the spring of 1968. “Sexy Sadie” is about Maharishi Mahesh Yogi, who led the Transcendental Meditation movement.

+++++++++++++++++++
India, My India
John Lennon, The Beatles’s Singer

Take me to your heart
Reveal your ancient mysteries to me
I’m searching for an answer
That’s somewhere deep inside
I know I’ll never find it here
It’s already in my mind
I’ve got to follow my heart
Wherever it takes me
I’ve got to follow my heart
Whenever it calls to me
I’ve got to follow my heart
And my heart is going home
Om

India, India
Listen to my plea
I sit here at your feet so patiently
I’m waiting by the river
But somewhere in my mind
I left my heart in England
With the girl I left behind
I’ve got to follow my heart
Wherever it takes me
I’ve got to follow my heart
Whenever it calls to me
I’ve got to follow my heart
And my heart is going home
India ah.

+++++++++++++++++++
jayabarathans@gmail.com [S. Jayabarathan (July

 

27, 2017)]

Attachments area

Preview YouTube video “India India” rare Beatles song and pictures

Series Navigationலெனின் விருது 2017 – பெறுபவர்: ஸ்வர்ணவேல் ஈஸ்வரன்
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *