இன்று ஒரு முகம் கண்டேன் !

This entry is part 12 of 13 in the series 4 பெப்ருவரி 2018

 மூலம் : பீட்டில்ஸ் பாடகர்

 

தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

 

 +++++++++++

 

இன்று ஒரு முகம் கண்டேன்

கண்ட பொழுதை மறக்க முடியமா ?

இருவரும் சந்தித்த இடத்தை

மறக்க இயலுமா ?

எனக்குத் தகுதி யானவள் அவளே;

எமது சந்திப்பை

இந்த உலகம் அறிய வேண்டுமென

விழைபவன் நான்.

வேறோர் நாளெனின்  நினைவில் கொள்ளேன்.

தெரியாமல் போகும்.

இன்றென் கனவில் தோன்றுவாள் !

வீழ்வேன்  காதலில்  ! ஆம் நான்

வீழ்வேன் காதலில் !

 

மீண்டும்  என்னை அழைக்கிறாள்

மறுபடி !

இதுபோல் வேதனை இதுவரை

எனக்கில்லை !

தனித்துக் கிடந்தேன் !

சிலவற்றை நான் இழந்தேன் !

மற்ற பெண்டிரை  நானினி நோக்கேன் !

உன்னைப் போல் இல்லை

அப்பெண்டிர்;

மீண்டும் என்னை விளிக்கிறாள் 

மறுபடி !

வீழ்ந்தேன் காதலில்  !  ஆம் நான்

வீழ்ந்தேன் காதலில் !

 

++++++++++++++++++

Series Navigationதொடுவானம் 207. போதைபூதப்பெருநிறைக் கருந்துளை உந்து கணைகள் பிரபஞ்சத்தின் முப்பெருஞ்சக்தி அகிலத் தூதர் எழுச்சியைத் தூண்டுகின்றன
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *