இழப்பு !

This entry is part 7 of 14 in the series 26 ஏப்ரல் 2020

வந்தவை

உச்சிக்குப் போய்

படிந்து கனத்தன

இருந்த நல்லன

மெல்ல விலகின

அது இருட்டெனவும்

இது வெளிச்சமெனவும்

பேதமறிய முடியாமல்

Series Navigationமெய்ப்பாட்டிற்கும் ஏனைய இலக்கிய கொள்கைகளுக்குமான உறவுஅழகாய் பூக்குதே
author

ஸ்ரீரங்கம் சௌரிராஜன்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *