எங்கே பச்சை எரிசக்தி  ?

This entry is part 4 of 19 in the series 3 அக்டோபர் 2021
 
 
Where is Green Energy ?
 
சி. ஜெயபாரதன், கனடா
 
 
வருது வருது, 
புது சக்தி வருகுது !
கிரீன் சக்தி
வருகுது !
ஹைபிரிட் கார்கள்
செல்வக்
கோமான் களுக்கு !
கிரீன் ஹவுஸ் வாயுக்கள்
வெளி ஏறா
எலக்டிரிக் கார்கள், 
உச்ச விலைக் கார்கள் ! 
பச்சை எரிசக்தி 
வாகனங்கள் அல்ல !
 
 
அனுதினம்
அமெரிக்க வீதிகளில், 
இருநூறு பில்லியன் 
எண்ணிக்கை 
மிஞ்சிய 
காஸ்லின் கார்கள்
காலையில்
ஓடா விட்டால்
பிரளயம் விளையும் !
கரி வாயு
பாரெங்கும் பரப்பும்
கார்கள் 
ஓடித்தான்
கிரீன் எரிசக்தி
வாகனம்
வடிவாகப் போகுது !
 
 
பருவ காலங் களில் 
உழுது பயிரிட்டு
அறுவடை செய்யும் 
விவசாய யந்திரங்கள்
மின்சா ரத்தால்
இயங்கா !
விண்ணில் பறக்கும் 
737 ஜெட் 
விமானங்கள்
மேலே மேலே ஏறவும்
இறங்கவும்
தூய காஸ்லின் தேவை.
சூரிய ஒளிச்சக்தி
காற்றாடி மின்சக்தி
இராப் பகலாய்த் தொடர்ந்து
காரோட்டுமா ?
பாரில் விமானங்கள் 
பறக்குமா ?
அறுவடை நிகழுமா ?
 
 
கிரீன் சக்தி தேடி
நூறாண்டு
ஆராச்சி செய்யினும்
கரி வாயு உமிழும்
காஸ்லின் 
கார்கள் ஓடும், ஓடும், 
ஓடும்,
பாரெங்கும் பயணம்
நீடிக்கும்.
 
================
Series Navigationசீதைகளைக் காதலியுங்கள்பகல் கனவு 
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Comments

 1. Avatar
  S. Jayabarathan says:

  எங்கே பச்சை எரிசக்தி ?
  Where is Green Energy

  சி. ஜெயபாரதன், கனடா

  வருது வருது,
  புது சக்தி வருகுது !
  கிரீன் சக்தி
  வருகுது !
  ஹைபிரிட் கார்கள்
  செல்வக்
  கோமான் களுக்கு !
  கிரீன் ஹவுஸ் வாயுக்கள்
  வெளி ஏறா
  எலக்டிரிக் கார்கள்,
  உச்ச விலைக் கார்கள் !
  பச்சை எரிசக்தி
  வாகனங்கள் அல்ல !

  அனுதினம்
  அமெரிக்க வீதிகளில்,
  இருநூறு பில்லியன்
  எண்ணிக்கை
  மிஞ்சிய
  காஸ்லின் கார்கள்
  காலையில்
  ஓடா விட்டால்
  பிரளயம் விளையும் !
  கரி வாயு
  பாரெங்கும் பரப்பும்
  கார்கள்
  ஓடித்தான்
  கிரீன் எரிசக்தி
  வாகனம்
  வடிவாகப் போகுது !

  பருவ காலங் களில்
  உழுது பயிரிட்டு
  அறுவடை செய்யும்
  விவசாய யந்திரங்கள்
  மின்சா ரத்தால்
  இயங்கா !
  விண்ணில் பறக்கும்
  737 ஜெட்
  விமானங்கள்
  மேலே மேலே ஏறவும்
  இறங்கவும்
  தூய காஸ்லின் தேவை.
  சூரிய ஒளிச்சக்தி
  காற்றாடி மின்சக்தி
  இராப் பகலாய்த் தொடர்ந்து
  காரோட்டுமா ?
  பாரில் விமானங்கள்
  பறக்குமா ?
  அறுவடை நிகழுமா ?

  கிரீன் சக்தி தேடி
  நூறாண்டு
  ஆராச்சி செய்யினும்
  கரி வாயு உமிழும்
  காஸ்லின்
  கார்கள் ஓடும், ஓடும்,
  ஓடும்,
  பாரெங்கும் பயணம்
  நீடிக்கும்.

  ====================

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *