வெப்ப யுகக் கீதை

This entry is part 8 of 13 in the series 14 நவம்பர் 2021

 

இப்போது

உன்னை மூழ்க்கி அமுக்குவது
வெப்ப யுக சூரியன் !
விழித்துப் பார் !
பூகோள முன் சீர்நிலை
மீளாத வாறு
கோளாறாகப் போச்சு !
நீரில்லை 
என்று அழுதாய் 
நேற்று !
இடிமின்னல்
ஓட்டை உடைத்து உனது
வீட்டை மூழ்க்குது
வருண பகவான் தான்!
கருணை யற்று !
காற்றில்லை
என்று என்மேல் மண்வாரி
தூற்றினாய் !
சூறாவளி அடித்து
மூச்சை நிறுத்தியது !
தெரிந்து கொள்
மூன்றாம்
லியுக யுத்தம் இது !
 
 
போப்பாண்டவர் படித்த
பைபிள் கூறும்
பிரளயப் பேரழிவு அல்ல !
இயற்கை
எச்சரிக்கை செய்யும் 
இச்சிறு காட்சிகள் யாவும்
அச்ச மூட்டும் 
ஒத்திகை !
 
வெப்ப யுகச் சீர்கேடு !
தப்ப முடியாது 
யுகே யுகே !
கரிவாயு
வெளி வீச்சுக்கு
வரம்பு,
வரிகள் போடு !
வடிகட்டு !
உருமாற்று !
கரி வாயுவை
இரசாயனத் தொழில்மூலம்
எரிவாயு வாக
மாற்றம் செய்வாய் !
கட்டணம் விதிப்பாய் 
கரிவாயுக்கு !
வருமானம்
பேரிடர் கையாள.
பேரழிவு
ஈடு செய்வதற்கு.
யுகே ! யுகே !
 
 
===========
Series Navigationசூடேறிய பூமியில் நாமென்ன செய்யலாம் ?பெண் பிள்ளையானாலும் என் பிள்ளை
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Comments

 1. Avatar
  S. Jayabarathan says:

  https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9d08907c3e&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r8537264624513563123&th=17d108f91ea69ce7&view=fimg&fur=ip&sz=s0-l75-ft&attbid=ANGjdJ8PjE5-8m9LOuWkeRAE_6O059FgOSVxbZAs78kIvWbL0vHoYnXZgprqDLSwah3kwQbiP-wwyp2ez9PQxy_0CLTDUMe2HA4sQ3KtMG1wB74zh93b_vRu0WM-Y_c&disp=emb&realattid=ii_kvvc135s0

  வெப்ப யுகக் கீதை !
  சி. ஜெயபாரதன், கனடா

  இப்போது
  உன்னை மூழ்க்கி அமுக்குவது
  வெப்ப யுகச் சூரியன் !
  விழித்துப் பார் !
  தப்ப முடியாது !
  மாந்தர்
  கப்பம் கட்டணும் !
  பூகோளம் முன் சீர்நிலை
  மீளாத வாறு
  கோளாறாகப் போச்சு !
  நீரில்லை
  என்று அழுதாய்
  நேற்று !
  இடிமின்னல்
  ஓட்டை உடைத்து உனது
  வீட்டை மூழ்க்குது
  இப்போது.
  வருண பகவான் தான்
  கருணை யற்றுப்
  பொழிகிறான் !

  காற்றில்லை
  என்று என்மேல் மண்வாரி
  தூற்றினாய் !
  சூறாவளி அடித்து
  மூச்சை நிறுத்தியது !
  தெரிந்து கொள்
  மூன்றாம்
  கலியுக யுத்தம் இது !
  போப்பாண்டவர் படித்த
  பைபிள் கூறும்
  பிரளயப் பேரழிவு அல்ல !
  இயற்கை
  எச்சரிக்கை செய்யும்
  இச்சிறு காட்சிகள் யாவும்
  அச்ச மூட்டும் அசுர
  ஒத்திகை !

  கரிவாயு
  வெளி வீச்சுக்கு
  வரம்பு,
  வரிகள் போடு !
  வடிகட்டு !
  உருமாற்று !
  கரி வாயுவை
  இரசாயனத் தொழில்மூலம்
  எரிவாயு வாக
  மாற்றம் செய்வாய் !
  கட்டணம் விதிப்பாய்
  கரிவாயுக்கு !
  வருமானம்
  பேரிடர் கையாள.
  பேரழிவு
  ஈடு செய்வதற்கு.
  பூமியில்
  வெப்ப யுகச் சீர்கேடு !
  மானிடர்
  தப்ப முடியாது,
  நானினி வருவேன் !
  யுகே யுகே !

  ==============================

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *