எங்கே பச்சை எரிசக்தி ?

author
0 minutes, 1 second Read
This entry is part 3 of 18 in the series 19 டிசம்பர் 2021
Where is Green Energy ?
 
சி. ஜெயபாரதன், கனடா
 
வருகுது வருகுது, 
புது சக்தி வருகுது !
கிரீன் சக்தி
வருகுது !
ஹைபிரிட் கார்கள்
செல்வக்
கோமான் களுக்கு !
கிரீன் ஹவுஸ் வாயுக்கள்
வெளி ஏறா
எலக்டிரிக் கார்கள், 
உச்ச விலைக் கார்கள் ! 
பச்சை எரிசக்தி 
வாகனங்கள் அல்ல !
அல்ல !
 
அனுதினம்
அமெரிக்க வீதிகளில், 
இருநூறு பில்லியன் 
எண்ணிக்கை 
மிஞ்சிய 
காஸ்லின் கார்கள்
காலையில்
ஓடா விட்டால்
பிரளயம் விளையும் !
கரி வாயு
பாரெங்கும் பரப்பும்
கார்கள் 
ஓடித்தான்
கிரீன் எரிசக்தி
வாகனங்கள்
வடிவாகப் போகுது !
 
 
 
பருவ காலங் களில் 
உழுது பயிரிட்டு
அறுவடை செய்யும் 
பெரு விவசாய யந்திரங்கள்
மின்சா ரத்தால்
இயங்கா !
விண்ணில் பறக்கும் 
737 ஜெட் 
விமானங்கள்
மேலே மேலே ஏறவும்
கீழே இறங்கவும்
தூய காஸ்லின் தேவை.
சூரிய ஒளிச்சக்தி
காற்றாடி மின்சக்தி
இராப் பகலாய்த் தொடர்ந்து
காரோட்டுமா ?
பாரில் விமானங்கள் 
பறக்குமா ?
அறுவடை நிகழுமா ?
 
 
கிரீன் சக்தி தேடி
நூறாண்டு
ஆராச்சி செய்யினும்
கரி வாயு உமிழும்
காஸ்லின் 
கார்கள் ஓடும், ஓடும், 
ஓடும்,
பாரெங்கும் பயணம்
நீடிக்கும்.
சூரியக் கதிர் சக்தியால்
காரகள் இயங்கா !
Series Navigationதன்னதிரிஷி (லதா ராமகிருஷ்ணன்)யின் கவிதைகள்
author

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *