தெரியாதது 2

author
0 minutes, 0 seconds Read
This entry is part 2 of 6 in the series 23 ஏப்ரல் 2023

ஆர் வத்ஸலா

தெரியும்

அப்போதே

உனக்கு

எனது அருமைகளும்

அசட்டுத்தனங்களும்

தெரியும்

அப்போதே

உனக்கு

எனது வலுக்களும்

வலிகளும்

அப்போது தெரியாத

எது

தெரிந்து விட்டது

இப்போது

உன் விலகலுக்குக்

காரணமாய்?

Series Navigationதெரியாதது 1இஃப்தார்
author

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *