seriesname=k

12 செப்டம்பர் 2021

latseriesid seriesname=

12 செப்டம்பர் 2021

latseriesidseptember12_2021 seriesname=

12 செப்டம்பர் 2021

latseriesidseptember12_2021 seriesname=

12 செப்டம்பர் 2021

latseriesidseptember12_2021 seriesname=

12 செப்டம்பர் 2021

latseriesidseptember12_2021 seriesname=

12 செப்டம்பர் 2021

latseriesidseptember12_2021 seriesname=

12 செப்டம்பர் 2021

latseriesidseptember12_2021 seriesname=

12 செப்டம்பர் 2021

latseriesidseptember12_2021 seriesname=

12 செப்டம்பர் 2021

latseriesidseptember12_2021 seriesname=

12 செப்டம்பர் 2021

latseriesidseptember12_2021 seriesname=

12 செப்டம்பர் 2021

latseriesidseptember12_2021 seriesname=

12 செப்டம்பர் 2021

latseriesidseptember12_2021 seriesname=

12 செப்டம்பர் 2021

latseriesidseptember12_2021

அரசியல் சமூகம்

கதைகள்

இலக்கியக்கட்டுரைகள்

அறிவியல் தொழில்நுட்பம்

கடிதங்கள் அறிவிப்புகள்

  • எம்.ரிஷான் ஷெரீப்பின் நூலுக்கு ‘இலங்கை அரச சாகித்திய இலக்கிய விருது’

    எம்.ரிஷான் ஷெரீப்பின் நூலுக்கு ‘இலங்கை அரச சாகித்திய இலக்கிய விருது’

      தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் 2019 ஆம் ஆண்டு வெளிவந்த ஆயிரக்கணக்கான நூல்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு அவற்றுள் ‘இலங்கை அரச சாகித்திய இலக்கிய விருது’களை வெல்லும் நூல்கள் பற்றிய விபரங்களை தற்போது இலங்கை கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களம் அறிவித்திருக்கிறது. அவற்றுள் ‘சிறந்த மொழிபெயர்ப்பு சிறுகதை இலக்கியம்’ எனும் பிரிவில் இலங்கை ஊடகவியலாளரும், எழுத்தாளருமான  எம்.ரிஷான் ஷெரீபின் ‘அயல் பெண்களின் கதைகள்’ எனும் நூலுக்கு ‘இலங்கை அரச சாகித்திய இலக்கிய விருது’ வழங்கப்பட்டு கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளது. வம்சி பதிப்பக […]