அடிகளாசிரியர் மறைவு – அஞ்சலி

Spread the love

அடிகளாசிரியர் அவர்களின் கோட்டோவியம்

அடிகளாசிரியர் (குருசாமி)
(17-04-1910  –  08-01-2012)
தமிழறிஞர் ம்ற்றும் தமிழ்ப்பேராசிரியர்

அன்புடன்
சேது வேலுமணி
செகந்திராபாத்

Series Navigationமெர்சியின் ஞாபகங்கள்