ஆஸ்திரேலிய தமிழ் எழுத்தாளர் விழா

Flyer

Series Navigationஉமர் கயாம் ஈரடிப்பாக்கள்(வள்ளுவர் சொல்லும் காமசூத்திரம்) (10) அதிகாரம் 118: கண் விதுப்பு அழிதல் -“கண்களுக்கு அவசரமேன்? ”