ஓர் பிறப்பும் இறப்பும் ….

Spread the love


 

எங்காகிலும் தட்டுபடுகிறதோ

அந்த சாம்பல் வண்ண வண்ணாத்திப்பூச்சி ?

நீள் கோடுகளும் அங்காங்கே

புள்ளிகளுமாய்..

அழகின் ஒரு பகுதியை

குத்தகைக்கு எடுத்த பிம்பமென

தாவி தாவிப் பறக்கும் அது …?

 

மனம் கவர்ந்திழுத்த அதன்

நினைவுகளில்

அழுகிப்போன இதயங்களின்

சுவடுகள் ஏதும் பதிப்பிக்க

அவைகள் இறகுகள் உதிர்ப்பதாய்      இல்லை …

 

மெல்லிய இறக்கைகள் விரித்து

பறக்கும் அவைகளில்

கனந்து போன துன்பங்கள்

கரைந்து போக …

மழையின் சாரல்கள் மிஞ்சியவற்றையும்

கரைக்க ….ஏதோ ஓர் பிறப்பின்

ஆரம்பமும் …முடிவும் …

ஒருங்கே பிரசவித்தது ….
ஷம்மி முத்துவேல்

Series Navigation‘‘காற்றுள்ளபோதே தூற்றிக்கொள்’’கல்வி குறித்த கலந்துரையாடல் மற்றும் கருத்தரங்கம்