கம்பன் அடிப்பொடி புகழ்த்திருநாள் விழா

Spread the love

அன்புடையீர்  வணக்கம் காரைக்குடி கம்பன் கழகம் நடத்தும் கம்பன் அடிப்பொடி புகழ்த்திருநாள் விழாவின் அழைப்பிதழ் இதனுடன் இணை
க்கப்பெற்றுள்ளது. இதனைத் தங்கள் இதழில் வெளியிட்டுப் பரவலாக்கம் செய்திட அன்புடன் வேண்டுகிறே்ன.

Series Navigationசெம்மொழித்தமிழில் அமைதி இலக்கியம்குழந்தைகளும் கவிஞர்களும்