குகைமனிதனும் கோடிரூபாயும் நூல்

Hello sir

I have to convey the good news to you thinnai and thank u for your notification on your magazine.
Even before one month is completed from the date of release
from the link www.scribd.com/doc/88128740
குகைமனிதனும் கோடிரூபாயும் நூல் 1000 வாசகர்களுக்கு மேல் வாசிக்கப்பட்டுள்ளது
This is the first step before it reaches 1,000,000 readers
Only English books sell in millions. Only 3more 0s to go!!!
Thank you

Series Navigationஅசோக மித்ரனும் – என்டிஆர் இலக்கிய விருதும்.வஞ்சிக்கப்பட்ட வழக்கு வஞ்சிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை – பாலாஜி சக்திவேல் இயக்கிய ’வழக்கு எண் 18/9’