சமாதானத்திற்க்கான பரிசு

Spread the love

 கோசின்ரா 

 

 

பார்வையாளர்களே கண்களை மூடாதீர்கள்

அவைகள் திறந்தே இருக்கட்டும்

பதற்றமான மனம் ஆறுதல் கொள்ளட்டும்

மன்னிப்புகளை

வீட்டில் விட்டு வந்திருப்பீர்கள் என நம்புகிறோம்

யாரவது தவறுதலாக கொண்டு வந்திருந்தால்

இலவசமாக மன்னிப்புகள் வைக்குமிடம் வெளியே இருக்கிறது

அங்கே வைத்துவிட்டு டோக்கன் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்

போகும் போது ஞாபகமாக எடுத்துச் செல்லுங்கள்

ஏனெனில் உங்கள் மன்னிப்புகள்

நீங்கள் யாரென்பதை காட்டிக்கொடுத்து விடும்

அப்புறம் இதே இடத்தில் நீங்களும் இருக்க நேரலாம்

மேலும் யாரிடமாவது இரக்கம் கருணை அன்பு இருப்பினும்

அதையும் வெளீயே வைத்துவிட்டு வாருங்கள்

அந்தப் பொருட்கள் இந்த மைதானத்துக்குறியதல்ல

இந்தப் பெண்

அவள் செய்த கொலையின் முன்பு மண்டியிட்டிருக்கிறாள்

கவலைப்படாதீர்கள் பார்வையாளர்களே

இன்னும் சற்று நேரத்தில் நீங்கள் வீடு திரும்பிவிடலாம்

உங்கள் குழந்தைகளுடன் கொஞ்சி விளையாடலாம்

இறைவன் மீது நம்பிக்கை இழக்காதீர்கள்

அவன் பார்வையாளர்களுக்காக பேசிக்கொண்டிருந்தான்

கோடிக்கணக்கன பேர்கள் கொல்லப்படும் போது

வேடிக்கை பார்த்துக்கொண்டிருந்த  எவனும்

தனக்காக வரப்போவதில்லையென புரிந்துக்கொண்டாள் அவள்

உடலில் இருக்கும் கனவுகளை வெளியேறுமாறு சொல்லுகிறாள்

அவளின் உறவுகளுக்கு போதுமான அன்பையும்

கூட்டிச் செல்ல சொல்லுகிறாள்

மீச்சமிருக்கும் வாழ் நாள் முழுவதும் பேசக்கூடிய சொற்களை

தன் பெற்றோர்கள் வாழும்வரையாவது

உடனிருக்கச் சொல்கிறாள் போக மறுத்த

எல்லாமும் அவளோடு இறக்கச் சம்மதிக்கின்றன

அந்த நகரத்தில்

பகலில் அவள் குனிந்த படியே இருக்கிறாள்

தனியே கிடந்த தலை மட்டும்

அவள் உடலை நிமிர்தெழச் சொல்கிறது

பார்வையாளர்கள் கலைந்த இரவில் கேட்கிறது

ஒரு குழந்தையின் அழுகை

நீதியின் முகம் தன் முகமூடியை

கழற்றாமல் சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறது.

Series Navigationபிரதிநிதிபாசச்சுமைகள்