சயனம்

மழைக்கால இரவு
கொசுக்களின் படையெடுப்பில்
உடலிலிருந்து அரை அவுன்ஸ்
இரத்தம் குறைந்தது
வெள்ளத்தில் மூழ்கிய
வாகனத்தின் உள்ளே
இரண்டு சடலங்கள்
பயங்கரத்தை
ஞாபகப்படுத்தும்
மேகத்தின் கறுமை நிறம்
காற்றின் வேகத்தால்
மரங்கள் பேயாட்டம் போடும்
இடி தாக்கியதில்
கோயில் மதில் சுவரில்
விரிசல் விழுந்திருக்கும்
ஆளரவமற்ற வீதியை
மின்னல் படமெடுக்கும்
ஆறு உடைப்பெடுத்ததை
அறியாமல் ஊருசனம்
உறக்கத்தில் ஆழ்ந்திருக்கும்.

Series Navigationவேறு தளத்தில் என் நாடகம்மனித நேயம் கடந்து ஆன்ம நேயத்துக்கு