திண்ணை வலையில் பல வாரங்கள் பதிப்பான சாக்ரடிஸ் மரண நாடகம் இப்போது நூலாய்

Spread the love
திண்ணை வலையில் பல வாரங்கள் பதிப்பான சாக்ரடிஸ் மரண நாடகம் இப்போது நூலாய் வெளியிடுகிறார் “ஓசோன் புக்ஸ்” வையவன். 
 
 
சி. ஜெயபரதன், கனடா

image

 

Socrates Book Release

Series Navigationமுக்கோணக் கிளிகள் (பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​) படக்கதை – 11கானகத்தில் ஒரு கஸ்தூரி மான்