நிலை மயக்கம்

ஸ்வரூப் மணிகண்டன் 

நிலா தெரியாத இரவில்
நட்சத்திரங்களை எண்ணிக்கொண்டிருந்தோம்.
பின்
நிலவு தெரிந்த பொழுதில்,
எண்ணி முடித்த
நட்சத்திரங்களைப் பறித்து
நமது தோட்டத்தில்
நட்டு வைத்தோம்.
விரிந்து நிற்கும்
நட்சத்திரங்களின் வாசத்தில்
மயங்கி நின்றது
நிலவும்.
Series Navigation