பூ !

Spread the love

கவிதை

     

செடியோ மரமோ
எல்லா இலைகளும்
முதல் பூவைக் காணத்தான்
காத்திருக்கின்றன

பூ
மென்மையின் அடையாளம்
பழத்தின் முன்னறிவிப்பு
மணம் பூவின் புன்னகை

உடன்பிறப்பான இலைகள்
பூவை எப்போதும்
ஆசீர்வதித்தபடி இருக்கின்றன

பூ புக்ககம் செல்வதற்கான
எதிர்பார்ப்பு
இலைகளுக்கு அதிகமுண்டு

பெருமழையிலும்
பேய்க்காற்றிலும்
பூவின் அழுகை
மௌனமாக நிகழ்கிறது

— என்னை முழுமையாக
ஒரு பூவிடம்
ஒப்படைத்துவிடுவது
எனக்கு
எப்போதும் சம்மதம் !

     ----------
Series Navigationமொழிப்பயன்