பெண்மனசு

அருணா
தன்னை பிய்த்து போட்ட கரங்களில்
தனது முட்கள் குத்திவிட்டதோ என்று
என்று வருந்தும்
அழகிய ரோஜாக்கள்!!!...
 
 –
Series Navigationஉயிர் சுமந்த உதிரிக் கவிதைகள்சில மருத்துவக் கொடுமைகள்