முக்கோணக் கிளிகள் (பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​) படக்கதை – 19

 

 

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

ஓவியர் : தமிழ்

 

படங்கள் : 73, 74, 75, 76

 

இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

Mukkonakkilikal - 73 Mukkonakkilikal - 74Mukkonakkilikal - 75Mukkonakkilikal - 76

Series Navigation