ராஜ் கௌதமன், சமயவேல் ஆகிய இருவருக்கும் 2016ஆம் ஆண்டின் ‘விளக்கு’ விருதுகள் வழங்கும் விழா

Spread the love
இடம் : மெட்ராபோல் ஹோட்டல் , மதுரை  

நாள் : மார்ச் 10 சனிக்கிழமை மாலை 5:30

நிகழ்ச்சி நிரல் :

5:15 – தேனீர்