வெளிச்சம்

Spread the love

மஞ்சுளா

அலைக்கழிவாய் தொடங்கும் நகர வாழ்வில் 

பயணம் தொடங்க முடியாமல் 

சாத்தப்பட்டிருக்கும் கதவுகளின் வழியே 

இடுக்கிக் கொண்டு பார்க்கிறது 

அமைதியின் கண்கள் 

பனி பொழியும் இரவொன்றில் 

இருள் கவ்வும் பாதையில் 

நகரின் மயான அமைதி ஒன்றை 

வெளிச்சமிட்டு காட்டுகிறது நிலா 

         ——-மஞ்சுளா

manjulagopi04@gmail.com

Series Navigationநீக்கமற….சந்திரயான் -2 விக்ரம் தளவுளவி நிலவில் இறங்கி இறுதியில் தோற்பினும், ஆசிய விண்வெளிப் பந்தயம் நிற்காது