வெளிச்சம்

This entry is part 12 of 48 in the series 11 டிசம்பர் 2011

அந்தகாரத்தில் எனக்கு வழி காட்டிய

அச் சிறிய தங்க நிற ஒளிப் புள்ளி

வெளியே தென்படாதது

எங்கு, எப்பகுதியலது

தேடினாலும் தென்படாதது

அலங்காரங்களற்ற விழிகளில்

இருளை விடவும் அனேகமானவை

வெளிச்சத்தில் மறைந்துபோகும்

தென்படாமலேயே

– இஸுரு சாமர சோமவீர

தமிழில் – எம்.ரிஷான் ஷெரீப்,

Series Navigationமணிமேகலை குறித்தான பயிலரங்கை14-12-2011 முதல் 23.12.2011 வரைமலைபேச்சு – – செஞ்சி சொல்லும் கதை – 4
author

எம்.ரிஷான் ஷெரீப்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *