ஷேக்ஸ்பியரின் ஈரேழ்வரிப் பாக்கள் (Shakespeare’s Sonnets : 21)

This entry is part 21 of 33 in the series 27 மே 2012

++++++++++++++++++
என்காதல் உண்மை
++++++++++++++++++

மூலம் : வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

முன்னுரை: நாடக மேதை வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் 154 ஈரேழ்வரிப் பாக்கள் எழுதி யிருப்பதாகத் தெரிறது. 1609 ஆம் ஆண்டிலே ஷேக்ஸ்பியரின் இலக்கிய மேன்மை அவரது நாடகங்கள் அரங்கேறிய குலோப் தியேட்டர் (Globe Theatre) மூலம் தெளிவாகி விட்டது. அந்த ஆண்டில்தான் அவரது ஈரேழ்வரிப் பாக்கள் தொகுப்பும் முதன்முதலில் வெளியிடப் பட்டது. ஷேக்ஸ்பியரின் ஈரேழ்வரிப் பாக்கள் ஆங்கில மொழியில் வடிக்கப் பட்டுள்ள காதற் கவிதைகள். அவை வாலிபக் காதலருக்கு மட்டுமின்றி அனுபவம் பெற்ற முதிய காதலருக்கும் எழுதியுள்ள ஷேக்ஸ்பியரின் ஒரு முதன்மைப் படைப்பாகும். அந்தக் காலத்தில் ஈரேழ்வரிப் பாக்கள் பளிங்கு மனமுள்ள அழகிய பெண்டிர் களை முன்வைத்து எழுதுவது ஒரு நளின நாகரிகமாகக் கருதப் பட்டது. ஷேக்ஸ்பியரின் முதல் 17 பாக்கள் அவரது கவர்ச்சித் தோற்ற முடைய நண்பனைத் திருமணம் செய்ய வேண்டித் தூண்டப் பட்டவை. ஆனால் அந்தக் கவர்ச்சி நண்பன் தனக்குப் பொறாமை உண்டாக்க வேறொரு கவிஞருடன் தொடர்பு கொள்கிறான் என்று ஷேக்ஸ்பியரே மனம் கொதிக்கிறார். எழில் நண்பனை ஷேக்ஸ்பியரின் ஆசை நாயகியே மோகித்து மயக்கி விட்டதாகவும் எண்ணி வருந்துகிறார்.. ஆனால் அந்த ஆசை நாயகி பளிங்கு மனம் படைத்தவள் இல்லை. அவளை ஷேக்ஸ்பியர் தன் 137 ஆம் ஈரேழ்வரிப் பாவில் “மனிதர் யாவரும் சவாரி செய்யும் ஒரு வளைகுடா” (The Bay where all men ride) – என்று எள்ளி இகழ்கிறார்.

அவரது 20 ஆவது ஈரேழ்வரிப் பாவின் மூலம் அந்தக் காதலர்கள் தமது ஐக்கிய சந்திப்பில் பாலுறவு கொள்ள வில்லை என்பதும் தெரிய வருகிறது. ஐயமின்றி ஷேக்ஸ்பியரின் ஈரேழு வரிப்பாக்கள் அக்கால மாதரின் கொடூரத்தனத்தையும், வஞ்சக உறவுகளைப் பற்றியும் உணர்ச்சி வசமோடு சில சமயத்தில் அவரது உடலுறவைப் பற்றியும் குறிப்பிடுகின்றன ! ஷேக்ஸ்பியரின் நாடக அரங்கேற்ற மும் அவரது கவிதா மேன்மையாகவே எடுத்துக் கொள்ளப் படுகிறது. அவரது முதல் 126 ஈரேழ்வரிப் பாக்கள் தனது நண்பன் ஒருவனை முன்னிலைப் படுத்தி எழுதப் பட்டவையே. மீதியுள்ள 28 பாக்கள் ஏதோ ஒரு கருப்பு மாதை வைத்து எழுதப் பட்டதாக அறியப் படுகிறது. இறுதிப் பாக்கள் முக்கோண உறவுக் காதலர் பற்றிக் கூறுகின்றன என்பதை 144 ஆவது பாவின் மூலம் அறிகிறோம். ஷேக்ஸ்பியரின் ஈரேழ்வரிப் பாக்களில் சிறப்பாகக் கருதப்படுபவை : 18, 29, 116, 126 & 130 எண் கவிதைகள்.

ஷேக்ஸ்பியரின் ஈரேழ்வரிப் பாக்கள் எந்த ஒரு சீரிய ஒழுங்கிலோ, நிகழ்ச்சிக் கோர்ப்பிலோ தொடர்ச்சியாக எழுதப் பட்டவை அல்ல. எந்தக் கால இணைப்பை ஓட்டியும் இல்லாமல் இங்கொன்றும், அங்கொன்றுமாக அவை படைக்கப் பட்டவை. நிகழ்ந்த சிறு சம்பவங்கள் கூட ஆழமின்றிப் பொதுவாகத் தான் விளக்கப் படுகின்றன. காட்டும் அரங்க மேடையும் குறிப்பிட்டதாக இல்லை. ஷேக்ஸ்பியர் தனது நண்பனைப் பற்றியும் அவனது காதலியின் உறவைப் பற்றியும் எழுதிய பாக்களே நான் தமிழாக்கப் போகும் முதல் 17 ஈரேழ்வரிப் பாக்கள். இவற்றின் ஊடே மட்டும் ஏதோ ஒருவிதச் சங்கிலித் தொடர்பு இருப்பதாகக் காணப் படுகிறது. ஷேக்ஸ்பியர் தனது பாக்களில் செல்வீக நண்பனைத் திருமணம் புரியச் சொல்லியும் அவனது அழகிய சந்ததியைப் பெருக்கி வாழ்வில் எழிலை நிரந்தரமாக்க வேண்டு மென்றும் வற்புறுத்து கிறார். ஆதலால் ஷேக்ஸ்பியரின் முதல் 17 ஈரேழ்வரிப் பாக்கள் “இனப் பெருக்கு வரிப்பாக்கள்” (Procreation Sonnets) என்று பெயர் அளிக்கப் படுகின்றன.

****************

(ஈரேழ் வரிப்பா -21)

++++++++++++++++++
என்காதல் உண்மை
++++++++++++++++++

ஆகவே அப்படி நானில்லை, அந்த குருவைப் போல்
தீட்டிய எழில்மேனி பாட்டெழுதத் தூண்டும் உணர்வோடு
கவிதை அலங்கரிக்க எவையும் பயன்படும் வானகத்தில்
மேலாகப் பேசுவான் மினுப்பதைத் தன்னோடு ஒப்பிட்டு
உயர்வு நவிற்சியாய் ஒப்பு நோக்கி உவமைகள் உருவாக்கி.
பரிதி, நிலவு, விலைபெறும் கற்கள், கடல் பாசிகள்,
வசந்தத்தின் முதற்படி மோகப் பூக்கள் அபூர்வப் பொருட்கள்
சிந்தைக் கெட்டுவதும், காண்பதும் பரந்த உலகில் இவையே
ஊக்கும் குருவே என்காதல் உண்மை நெறியோ டெழுது
நம்பிடு என் காதலை நியாய மானது என் அன்பு நேசம் !
தாய் கண்ணுக்குத் தெரியும் சேய்போல் அறிவிலா திருப்பினும்
வான் வெளியில் பொன் சுடர்கள் நிலைத்து நிற்பது போல்
மேலும் மிகுதியாய் மற்ற கவிஞர் தொடரட்டும் மரபுத் தனமாய்
அம்முறையில் புகழ்த்திடேன் ஆதாயம் பெற விற்பனையில்

+++++++++

SONNET 21

So is it not with me as with that Muse,
Stirr’d by a painted beauty to his verse,
Who heaven itself for ornament doth use
And every fair with his fair doth rehearse,
Making a couplement of proud compare’
With sun and moon, with earth and sea’s rich gems,
With April’s first-born flowers, and all things rare,
That heaven’s air in this huge rondure hems.
O! let me, true in love, but truly write,
And then believe me, my love is as fair
As any mother’s child, though not so bright
As those gold candles fix’d in heaven’s air:
Let them say more that like of hearsay well;
I will not praise that purpose not to sell.

++++++++++++++

Sonnets 18-25 are often discussed as a group, as they all focus on the poet’s affection for his friend.

Sonnet Summary : 21

Having explored the nature of his and the young man’s relationship in the previous sonnet, the poet now returns to his theme of immortality. Not only does he grant the youth immortality through his verse, but because the poet’s enduring love is repeatedly stressed as well, the poet himself gains a kind of immortality. Disclaiming kinship with the inconstant poetry of “painted beauty,” he announces his only standard in the plea: “O let me, true in love, but truly write.”

In Sonnet 21, the poet notes for the first time the presence of a rival poet; whether this is the same rival of later sonnets is unclear. Whereas in Sonnet 20 the youth’s portrait was drawn from nature, in Sonnet 21 his appearance is concealed by cosmetics. Regretfully, the youth prefers inflated rhetoric and flattery to the poet’s restraint, plainness, and sincerity. The criticism of the rival poet – “that Muse” – stems from the poet’s view that too much hyperbole and artificiality indicate insincerity and false sentiment. Lack of sincerity, by extension, also is considered here an aspect of bad art. The poet criticizes the rival in a double sense, using the method of pretended understatement as a rhetorical device that contrasts the rival’s superficial poetic style. Thus the phrase “fair / As any mother’s child” sufficiently praises the youth, or anyone for that matter. But to say in the concluding couplet, “Let them say more than like of hearsay well; / I will not praise that purpose not to sell,” reveals that the poet is himself engaging in a kind of excessive, elaborate, and affected eulogy. At any rate, the point of Sonnet 21 is that the poet speaks truth and the rival poet hyperbolizes.

++++++++++++++++++++++++

. Sonnet 21 .

(original language, but moderately updated)

——————————————————————————–
01.     So is it not with me as with that Muse,

02.     Stirred by a painted beauty to his verse,

03.     Who heaven itself for ornament doth use,

04.     And every fair with his fair doth rehearse,

05.     Making a couplement of proud compare

06.     With Sun and Moon, with earth and sea’s rich gems:

07.     With April’s first born flowers and all things rare,

08.     That heaven’s air in this huge rondure hems,

09.     O let me true in love but truly write,

10.     And then believe me, my love is as fair,

11.     As any mother’s child, though not so bright

12.     As those gold candles fixed in heaven’s air:

13.         Let them say more that like of hear-say well,

14.         I will not praise that purpose not to sell.

. Sonnet 21 .

(paraphrased)

——————————————————————————–
01.     It is not so, with me, as it is with that poet, who is

02.     Motivated by only a show of beauty to compose, and,

03.     Who uses everything in heaven to decorate his poetry,

04.     And who speaks, superficially, of every fair thing he knows of,
in comparison with his fair subject,
05.     Making similes of overblown comparison,

06.     With the Sun and Moon, with the gems of earth and sea,

07.     With April’s first and loveliest flowers, and anything and
everything that’s rare,
08.     That he can think of, or see, in the whole wide world;

09.     Oh, let me, my Muse, since I’m true in my love, just write honestly –

10.     And then you, my addressee, can believe me, that my love,
and you that I love, are as beautiful
11.     As any mother’s child, seen through her eyes, although perhaps
not really so brilliant
12.     As all the stars in the sky.

13.     Let other poets go on and on with cliche, if they like it, but

14.     I won’t write to that end, in that way, not in order
to gain patronage by selling out.

++++++++++++++++

Information :

1.  Shakespeare’s Sonnets Edited By: Stanley Wells (1985)
2.  http://www.william-shakespeare.info/william-shakespeare-sonnets.htm (Sonnets Text)
3.  http://www.sparknotes.com/shakespeare/shakesonnets/section2.rhtml (Spark Notes to Sonnets)
4.  http://www.gradesaver.com/shakespeares-sonnets/study-guide/  (Sonnets Study Guide)
5.  http://www.gradesaver.com/shakespeares-sonnets/study-guide/short-summary/ (Sonnets summary)
6.  The Sonnets of William Shakesspeare By :Lomboll House (1987)

+++++++++++++
S. Jayabarathan (jayabarat@tnt21.com) May 22, 2012
+++++++++++++

Series Navigationதாகூரின் கீதப் பாமாலை – 15 ஆத்மாவோடு விளையாட்டு !பஞ்சதந்திரம் தொடர் 45
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *