வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை -18 என்னைப் பற்றிய பாடல் – 11

This entry is part 7 of 31 in the series 7 ஏப்ரல் 2013

 

(Song of Myself)

என் மீது எனக்குப் பித்து

Walt Whitman

(1819-1892)

(புல்லின் இலைகள் –1)

 

மூலம் : வால்ட் விட்மன்
தமிழாக்கம் : சிஜெயபாரதன்கனடா

 

 

என் மீது எனக்குப் பித்து

என் மீதுள்ள பித்து மிகையானது

களிப்புணர்வு எழுவது என்மேல் தான்

எல்லாக் கணமும், எது நடந்தாலும்

புல்லரிக்க வைத்திடும்

பூரிப்பில் என்னை !

கணுக்கால் எனக் கெப்படி

நெளிந்துள்ள தென

என்னால் கூற முடியாது !

பிறரோடு நான்

சேர்ந்துலாவும் எனது நட்புக்குக்

காரணமும்,

பிறரது நட்பை நான் மீண்டும்

கோரும் நடத்தைக்குக்

காரணமும்

கூற இயலாது !

 

கூன் விழுந்து போய்

நான் நிமிர்ந்து நடக்கிறேன் !

மெத்தப் பௌதிகப்

புத்தக அறிவைக் காட்டிலும்,

பலகணி வழியே ஊடுருவித் தெரியும்

காலை இளம் பரிதியின்

உன்னதம் பற்றிச்

சிந்திக்க நிற்கிறேன் நான் !

பொழுது விடிவதைப் பார்ப்பது,

ஒளிக்கதிரும் பளிங்கு அடர்த்தியில்

நிழலை மறைக்கும் !

காற்றும் என் வாய்ச் சுவைக்கு

ஏற்றதாய் உள்ளது !

 

 

காண முடியா ஏதோ ஒன்று

தானே போடுது

மோக முள் ஆயுதமாக !

பழச் சாறான ஒளிக் கடல்கள்

வானுலகில்

பரவிச் செல்லும் !

வையகம்

வானுடன் ஐக்கியம் !

அனுதினம் அவற்றின் சங்கமம்

அத்தமிக்கும் !

கிழக்கி லிருந்து சவால் மூச்சு

எழுந்திடும் அக்கணம்

ஏளனக் கடுஞ்சொல்

என் தலைக்கு மேல் செல்லும் !

பார் நீ பிறகு

யார் நீயா அதிபன் என்று ?

+++++++++++++

தகவல்:

 1. The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]
  2. Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm
  Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]
  3. Britannica Concise Encyclopedia [2003]
  4. Encyclopedia Britannica [1978]
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman [November 19, 2012]
  6. http://jayabarathan.wordpress.com/abraham-lincoln/
  [ஆப்ரஹாம் லிங்கன் நாடகம்]

********************
jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan] (April 4, 2013)
http://jayabarathan.wordpress.com/

Series Navigationஅமெரிக்க அனுபவங்கள் – ஒரு சமூகவியல் பார்வை – புத்தக மதிப்புரை ஆசிரியர் – நாகேஸ்வரி அண்ணாமலைசங்க இலக்கிய மகளிர்: விறலியர்
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *