வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை – 73 (1819-1892) தத்துவ அறிவுக் கெல்லாம் மூலம்

This entry is part 1 of 31 in the series 4 மே 2014

walwhit
ஆதாமின் பிள்ளைகள் – 3
(Children of Adam)
(The Base of All Metaphysics)
தத்துவ அறிவுக் கெல்லாம் மூலம்

மூலம் : வால்ட் விட்மன்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

தோழர்களே ! கேளுங்கள்
இப்போது:
நினைவில் வைக்கவும்
மனதில் பதியவும்
வாசகம் ஒன்று சொல்வேன்.
தத்துவ அறிவுக் கெல்லாம்
மூலம், முடிவும் போல
மாணவ ருக்கும்,
முடித்த பாட வகுப்பு
முதிய பேராசிரி யருக்கும்.
பூர்வ, புதிய
கிரேக்க, ஜெர்மானிய
ஏற்பாடுகளை
ஆராய்ந்த போது,
ஞானி கன்ட் தெளிவாய்க்
கூறினார்:
ஹெகல், பிளாடோ மொழிந்தார்,
சாக்ரடிஸ்
பிளாடோவுக்கும் மேலாய்
வகுத்துரைத்தார்:
சாக்ரடிஸ் வாக்கு மிஞ்சிய
தத்துவம்
உள்ளதா வென்று
மெய்நெறி தேடப் பட்டு
பதியப் பட்டது;

ஏசுக் கிறித்து கூறிய
வாசகம் எல்லாம்
நீண்ட காலமாய் ஆழ்ந்து
ஆராயப் பட்டன;
காண்கிறேன்
எஞ்சிய விளைவுகளை;
தத்துவ
நெறியெலாம் படிக்கிறேன்,
கிறித்துவ ஆலயங்கள்,
தனியார் குழுக்களும்
ஆராயும் அவற்றை.
சாக்ரடிஸ் வாக்கு மூலத்தில்,
ஏசுவின் வாசகத்தில்
தெய்வீக அம்சம் தெரியும்;
தோழமையில் அவர்
மனிதர் மீது கொண்டுள்ள
கனிவு நேயத்தில்,
தோழனுக்கு தோழி மீதுள்ள
கவர்ச்சியில்,
கணவன், மனைவியாய்
இணையும் நல்ல திருமணத்தில்,
பிறக்கும் பிள்ளைகளில்,
பெற்றோர்களில்,
தெய்வீக அம்சம் காண்கிறேன்.
ஊர் ஒன்று மற்றோர் ஊருக்கு
உபகாரம் செய்வதும்,
நாடு ஒன்று மற்றொன் றுக்கு
நன்மை செய்யப் போவதும்
உன்னதம் என்பேன்.

+++++++++++++++++++++++

தகவல்:

1. The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]

2. Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]
3. Britannica Concise Encyclopedia [2003]

4. Encyclopedia Britannica [1978]

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman

S. Jayabarathan [jayabarathans@gmail.com] April 29, 2014

Series Navigation
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *