வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை – 81 ஆதாமின் பிள்ளைகள் – 3

This entry is part 1 of 23 in the series 29 ஜூன் 2014

வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை – 81
(1819-1892)

ஆதாமின் பிள்ளைகள் – 3
(Children of Adam)
(What Think You I Take My Pen in Hand ?)
(To the East and To the West)

1. என் கை பேனாவைத் தொடும்போது

2. கிழக்குக்கும், மேற்குக்கும்

மூலம் : வால்ட் விட்மன்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

1. என் கை பேனாவைத் தொடும் போது

பதிவில் குறித்திடப் பேனாவை
என் கரம் தொடும் போது
என்ன நினைக்கிறாய் ?
போர்க் கப்பல்,
சீராய் அமைத்த மாதிரி,
பார்த்திடக்
கம்பீர மாய்த் தெரியுது !
கரையி லிருந்து
காணும் தூரத்தில்
கடந்திடக் கண்டேன்,
முழுப் பாய்மரம் விரித்து !

முந்தைய நாளில் நிகழ்ந்த
விந்தைகளா ?
அல்லது
என்னைச் சூழ்ந்தி ருக்கும்
இருளின் பகட்டா ?
அல்லது
வீண் தற்பெருமையா ?
நான் வாழும்
பெருநகரின் வளர்ச்சியா ?
இல்லை ! கடற்கரை
நடைப் பாலத்தில்
பிரியா
விடை பெறும் கூட்டத்தில்
இன்று கண்ட
இரு பாமர மனிதரைப்
பற்றியதா ?
ஒருவன் தோள் மீது
அடுத்தவன் தொங்கி வண்ணம்
வாயில் முத்த மிட்டான்
வாஞ்சை யோடு !
பிரிந்து செல்வோன் அடுத்தவனை
இறுக அணைத்தான்
கரங்களில் தாங்கி !

++++++++++++++

2. கிழக்குக்கும், மேற்குக்கும்

கிழக்கிற்கும், மேற்கிற்கும்
சொல்கிறேன் ;
கடல் மாநிலத் துக்கும்
பென்சில் வேனியா வுக்கும்
சொல்கிறேன்;
வடக்கே
கனடா நாட்டவ ருக்கும்
நேசிக்கும்
தென்னவ ருக்கும்
சொல்கிறேன்;
முழு நம்பிக்கை யோடு உம்மை
என்னவர் போன்றிப்
பேணுகிறேன் !
விஷக் கிருமிகள்
எல்லா மனிதரிடமும்
உள்ளன ! இந்த
மாநிலங் களின் குறிக்கோள்
மனித நேயப்
பற்றென நம்புகிறேன் !
முன்னர்
அறியப் படாத
அரியதோர் விதி இது !
காத்திருக்கும் அது வென்று
கருது கிறேன் ! ஆம்
எப்போதும் காத்திருக்கும் அது
மனிதரின்
மனத்துக்குள் ஒளிந்து !

+++++++++++++++++++++++

தகவல்:

1. The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]

2. Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]
3. Britannica Concise Encyclopedia [2003]

4. Encyclopedia Britannica [1978]

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman

S. Jayabarathan [jayabarathans@gmail.com] June 25, 2014

Series Navigation
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *