குட்டி (லிட்டில்) இந்தியா

This entry is part 14 of 21 in the series 16 அக்டோபர் 2016

பண்பாட்டுக் கருவூலம்
பயன்பாட்டுப் பொருளகம்
நாளும் செல்கின்ற திருத்தலம்-நம்
நாவிற்கும் கண்ணுக்கும் விருந்தகம்

உணவென்றால் அறுஞ்சுவை
உடையென்றால் வகைவகை
அங்கேதான் மனம்போல கிடைக்கும்-போய்
வந்தாதான் மனம்கூட நடக்கும்

தரமான நகைக்கூட்டம்
வரமான கலைக்கோட்டம்
வருவோரை ஈர்ப்பதுவே நாட்டம்-சென்று
வருவோரின் முகத்திலில்லை வாட்டம்

நாடுவிட்டு நாடுவந்து
ஓடாகிப் போனாலும்
வாரத்தில் ஒருநாளே போதும்-மனத்தின்
தீராத சோகங்கள் போகும்

ஊரோடு இருப்பதுபோல்
உறவோடு வாழ்வதுபோல்
பேருணர்வு ஊற்றாகப் பொங்கும்-புதுப்
பேரின்பம் தானாகத் தங்கும்

பயணமெனில் முகவர்களும்
பணியமர்த்தும் முகவர்களும்
ஒருசேர பெருஞ்சேவை வழங்கும்-தேவை
ஓரிடத்தில் தீருமென முழங்கும்

ஒருமாதம் ஒளியூட்டி
ஒருசேர மகிழ்வூட்டி
கொண்டாட வைக்கின்ற நாடு-என்றும்
திண்டாட வைத்ததில்லை பாடு

பூசைப் பொருளுக்கும்
பூமாலைத் தேவைக்கும்
தையலார் கூடுமிடம் தேக்காதான்-துணி
தையலுக்கும் கூடுமிடம் தேக்காதான்

பச்சைக் காய்கறிகள்
பல்வகை மீனினங்கள்
இச்சையுடன் வாங்குதற்குத் தேக்காதான்-பணம்
மிச்சமின்றி ஆக்குவதும் தேக்காதான்

உறவாடி மகிழவும்
உரையாடி நெகிழவும்
சரியான ஓரிடம்தான் வேண்டாமா?-சிராங்கூன்
சாலைபோல் ஓரிடம்தான் உண்டாமா?

Series Navigationஉன் முகம்மாயாண்டியும் முனியாண்டியும்
author

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *