உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

This entry is part 7 of 13 in the series 22 ஜனவரி 2017

பாரசீக மூலம் : உமர் கயாம் ரூபையாத்
ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

19. கூறுவதவர்: சிங்கம், முதலை நடத்திடும்
நீதி மன்றம் ! ஜாம்சையத் புகழெய்திக் குடித்தவர் ;
பேராசை வேடன் பஃஹ்ராம் உளான்; காட்டுக் கழுதை
தலைமேல் மிதிப்பினும், கலையா தவன் தூக்கம்!

19. They say the Lion and the Lizard keep
The Courts where Jamshyd gloried and drank deep:
And Bahram, that great Hunter – the Wild Ass
Stamps o’er his Head, but cannot break his Sleep.

20. சிந்திப்பேன் சில நேரம், சிவக்காது ரோஜா,
குருதி சிந்தும் எங்கோ சீஸர் புதைத்த இடத்தில்;
பூங்காவில் பூத்த ஒவ்வோர் செந்நிறச் செடியும்
ஒருவர் எழிற்தலை அதன் மடிமேல் வீழ்ந்ததுதான்!

20. I sometimes think that never blows so red
The Rose as where some buried Caesar bled;
That every Hyacinth the Garden wears
Dropt in its Lap from some once lovely Head.

இவ்வினிய மூலிகை விதையின் மென்பசுமை
பறக்கச் சிறகு தரும் நதியின் இதழ் களுக்கு;
சாய்வாய் அதன்மேல் மெதுவாய்; எழில்மிகு
செவ்விதழ் தெரியா தெழுமென யார் அறிவார் ?

21. And this delightful Herb whose tender Green
Fledges the River’s Lip on which we lean –
Ah, lean upon it lightly! for who knows
From what once lovely Lip it springs unseen!

+++++++++++++++++++

Series Navigationஏக்கங்களுக்கு உயிருண்டுஇளஞ்சிவப்பு கோடு !
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *