உமர் கயாம் ஈரடிப் பாக்கள்

This entry is part 4 of 9 in the series 19 பெப்ருவரி 2017

பாரசீக மூலம் :  உமர் கயாம் ரூபையாத்

ஆங்கில மூலம் : எட்வேர்டு ஃபிட்ஜெரால்டு

தமிழாக்கம் :  சி. ஜெயபாரதன், கனடா.

 +++++++++++++++

 

[31]  இப்புவியில்  ஏனென்று,  எப்போ தென்று,

அறியாது,  திக்கற்ற நீரோடை போல் நான்

திசைமாறிக், கழிவுமேல் வீசும் காற்றாக,

எங்கு போவ தறியேன் குறி நோக்க மின்றி.

 

[31]
Into this Universe, and Why not knowing,
Nor Whence, like Water willy-nilly flowing:
And out of it, as Wind along the Waste,
I know not Whither, willy-nilly blowing.

 

+++++++++++

 

[32]  பூமத்தி தாண்டி வந்தேன் ஏழாம் வாசல் வழி.

ஆசனத்தின் மீது சனிக்கோள் அமர்ந்தி ருக்கும்

பல முடிச்சுகள் அவிழ்ந்தன பாதை நெடுவே

ஆயின் ஊழ்விதிக் கதிபன் முடிச்ச விழாது !

 

[32]
Up from Earth’s Centre through the Seventh Gate
I rose, and on the Throne of Saturn sate,
And many Knots unravel’d by the Road; 
But not the Master-Knot of Human Fate.

 

+++++++++++

 

[33] எனக்குச் சாவி காணாதக் கதவு அது !

முகத்திரை நீக்கிப் பார்க்க முடிய வில்லை.

சிலகணம் உன்னை என்னைப் பற்றி சிற்றுரை

பிறகு என்னை, உன்னைப் பற்றிப் பேச்சில்லை

 [33]
There was the Door to which I found no Key:
There was the Veil through which I could not see:
Some little talk awhile of Me and Thee
There was – and then no more of Thee and Me.

+++++++++++++

Series Navigationகோடிட்ட இடங்கள்….மொழிபெயர்ப்பாளர் என்.கல்யாண ராமன் அவர்களுக்கு விளக்கு விருது – விழா இக்ஸ்சா மையம் – 25/2/2017 நிகழ்வு அழைப்பிதழ்
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *