வட்டத்துக்குள்

This entry is part 5 of 7 in the series 5 ஏப்ரல் 2020

திருமணம்

மாலை மாற்றும் காட்சி

புலனத்தில்

இடைவெளிக் கொள்கை

இவர்களுக்கில்லை

சுற்றம் சூழ வராதிருந்து

வாழ்த்துவோம்

பெண்குழந்தை

இன்று உதயம்

புலனத்தில் காணுங்கள்

புதுமலரை

வராதிருந்து வாழ்த்துங்கள்

கழகத்தின்

ஆண்டுக்கூட்டம்

ஆண்டுக் கணக்கு

மின்னஞ்சலில்

மலர்களாகத் தொடர்வோம்

மாலையாதல் வேண்டாம்

அட

இறந்துவிட்டாரா?

இருக்கும்  இடத்தில்

அழுவோம்

ஊருக்குள் சிறையா?

சிறைக்குள் ஊரா?

நீ அங்கே நான் இங்கே

கவலையில்லை

தொற்று தொடாது

தொலைபேசியை

வையம் ஆள்பவரும்

வட்டத்துக்குள்.

Series Navigationவாழ்க்கைபெண்கள் பெண்கள் பெண்கள்
author

அமீதாம்மாள்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *