கேளுங்கள் …….

This entry is part 2 of 10 in the series 12 ஏப்ரல் 2020

                                    

       பிச்சினிக்காடு இளங்கோ(10.4.2020)                                      

          1,             மனமெல்லாம் இருளாகி

                          மகிழ்வெல்லாம் அரிதாகி

                          மவுனத்தில்  உள்ளுக்குள்  குமைகிறோம்-எந்த

                          மகிமையினால் தீருமென  கரைகிறோம்

          2,           என்னென்ன  வழியுண்டோ

                         எந்தெந்த  முறையுண்டோ

                         அத்தனையும்  செய்துநாம்  தடுக்கிறோம்-வென்று

                         அனைவருக்கும் நலம்வழங்க துடிக்கிறோம்

          3,            வீணாக அலையாதீர்

                         வெறும்பேச்சில் உழலாதீர்

                         முகம்மூடி இடைவெளியைப் பேணுங்கள்-விரைவில்

                          முகம்மலர நன்மைவரும்  பாருங்கள்

         4,            தடுக்கின்ற வழிதேடி

                        எடுக்கின்ற முடிவெல்லாம்

                        தவிக்கின்ற நிலைமாறி வாழ்த்தான் -நெஞ்சம்

                        கொதிக்கின்ற கொடுமையை நீக்கத்தான் ..

        5,            தூங்காத  அரசுக்கும்

                       தூதாகும் அமைச்சுக்கும்

                       தோதாக  நம்பணிகள் இருக்கட்டும்-யாரும்

                       ஓதாமல்  நம்கடமை சிறக்கட்டும்

       6,             துவளாத தொண்டுக்கும்

                       துயர்நீக்கும் அருளுக்கும்

                       ஆளான  தெய்வங்களை  வணங்குவோம்- அதற்கு

                       மேலான தொன்றுமில்லை முழங்குவோம்

       7,            புதுவானம்  புதுபூமி

                      புதுவாழ்வு  விரைவாக

                      காணத்தான்  விழைகிறோம் நாளும்- அரசு

                      காட்டத்தான்  உழைக்கிறது  கேளும்

       8,        விளையாட்டாய் இல்லாமல்

                  வீட்டுக்குள்   நாமிருந்து

                  விரைவாக  விடுதலையைக்  காண்போம்-தலைமை

                  விடுக்கின்ற  விதிமுறையைக்  கேட்போம்

Series Navigationசுமை தாங்கிதக்கயாகப் பரணி [தொடர்ச்சி]
author

பிச்சினிக்காடு இளங்கோ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *