இந்திய விண்ணுளவி ஆதித்தியான் -L-1 சூரிய சுற்று அரங்கில் ஆய்வு செய்யத்
துவங்கியது

This entry is part 6 of 6 in the series 14 ஜனவரி 2024

2024 ஜனவரி 7 ஆம் தேதி இந்திய விண்வெளி ஆய்வகம் [இஸ்ரோ] ஏவிய ஆதித்யான்
-L-1, பூமியிலிருந்து ஒரு மில்லியன் மைல் ( 1.5 மில்லியன் கி.மீ)
தூரத்தில் உள்ள மாயச் சுற்றுப் பாதையில் [HALO ORBIT AROUND LAGRANGIAN
POINT (L-1)] சுற்ற ஆரம்பித்தது.  அந்த ஆதித்யான் விண்ணுளவி 2023
செப்டம்பர் 2 ஆம் தேதி PSLV-C57 ராக்கெட்டில் ஏவப்பட்டது.  ஏழுவிதமான
கருவிகளைச் சுமந்து செல்லும் விண்ணுளவி அடுத்த 5 ஆண்டுகள் சூரியனை ஆய்வு
செய்து தகவல் அனுப்பும். ஏழில் 4 கருவிகள் சூரிய ஒளியை ஆராய்வபவை. மற்ற 3
கருவிகள் ஒளிப் பிழம்பு [Plasma] & காந்த சக்தியை உளவு செய்பவை.

ஆதித்தியான்  ஆய்வு திட்டத்தின் குறிக்கோள் என்ன ?

1.  ஆதித்தியன்   L-1  சூரியனை உற்று நோக்க தங்கு அரங்கில் சுற்றுப் பாதை
அமைக்கப் பட வேண்டும்.

2.  ESA  தகவல்படி,  L-1 தங்கு அரங்கில் பெரிய இரு கோள்களின் ஈர்ப்பு
விசைகள் கழிவு பட்டு நகர்ச்சி எளிதாய் ஆகிறது.

3. முதன்முதல் முழுவட்ட சூரிய வடிவம் பதிவு செய்யப் பட்டது,

4.  சூரியப் புயல்கள், சூரிய வீச்சுகள் [Solar Flares] பற்றி முதல்
விளக்கமாக அறிய முடிந்தது. அவற்றின் விளைவுகள் பூமியின் காலநிலையை எப்படி
மாற்றுகின்றன ?  விண்வெளியில் இயங்கும் 7800 உலக துணைக்கோல்கள் எவ்விதம்
பாதிக்கப் படுகின்றன ?  என்பதை விஞ்ஞானிகள் பதிவு செய்கிறார்.

5.  ஆதித்யான் திட்டச் செலவு 46 மில்லியன் டாலர் என்று கணிக்கப் படுகிறது.

***********************************
S. Jayabarathan [R-2]  January 14, 2024

3 Attachments • Scanned by Gmail

Preview YouTube video Aditya L1 LIVE: ISRO’s first Sun mission Aditya L1 to be placed in its final orbit | WION LIVE

Aditya L1 LIVE: ISRO’s first Sun mission Aditya L1 to be placed in its final orbit | WION LIVE

Series Navigationஅசதா, காளிங்கன் உரை | புதுமைப்பித்தன் நினைவு விருதுகள் – 2022
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *