தமிழ்ப்பேராய விருதுகள் பெற்றோர் பட்டியல்

அன்புடையீர் வணக்கம்,

இத்துடன் தமிழ்ப்பேராய விருதுகள் பெற்றோர் பட்டியல் இணைக்கப்பட்டடுள்ளது.

நன்றி.

ஒருங்கிணைப்பாளர்
தமிழ்ப்பேராயம்
SRM பல்கலைக்கழகம்
காட்டாங்குளத்தூர் – 603 203
தொலைபேசி: 044 -27417376

விருதுகள்

 

விருது

 

Series Navigation“ஆத்மாவின் கோலங்கள் ”கால் செண்டரில் ஓரிரவு