வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை – 64 ஆதாமின் பிள்ளைகள் – 3

Spread the love

 

 (Children of Adam)

 

உலகம் சுற்றித் தேடினேன்  

(Facing West from California Shores)

(1819-1892)

மூலம் : வால்ட் விட்மன்
தமிழாக்கம் : சி. ஜெயபாரதன்கனடா

 

 

 

காலிஃபோர்னியா கடற்கரைக்கு

மேற்புறம் நோக்கி

களைப்படை யாது விபரம் கேட்டேன்

இன்னும் என்ன வெல்லாம்

கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று !

வயது முற்றிய

ஒரு சிறுவன் நான்,

புலம் பெயர்ந்தார் புகுந்த பூமி இது !

அலைகளுக்கு அப்பால்

உற்று நோக்கினேன்

பிள்ளைகள்

பெற்றுத் தரும் இல்லங்களை !

என் மேற்குக்

கடல்கரை களுக்கு

அப்பால் நோக்குவேன் !

வட்டம் சுற்றி வட்ட மிட்டது !

 

 

இந்துஸ்தானி லிருந்து

மேற்புறம் துவக்கம் செய்ய

காஷ்மீர் பள்ளத் தாக்கைக்

கடந்து சென்று,

ஆசியாவி லிருந்தும்,

அதன் வடக்கி லிருந்தும்,

தெற்கி லிருந்தும்,

புனித முனி தீரக் கடவுள் மூலம்,

மலர்த் தீவகற் பத்தி லிருந்தும்,

மசாலாத் தீவுகளி லிருந்தும்,

உலகம் சுற்றி வந்து,

நீண்ட காலத் திரிதலுக்குப்

பிறகு நான்

தாயகம் திரும்பி யுள்ளேன் !

மிக்க மகிழ்ச்சியும்

பூரிப்பும் அடைகிறேன் !

எங்கே உள்ளது நான் தேடுவது ?

அதற்காக

பல நாட்களுக்கு முன்பு

அங்கிருந்து தான்

ன் பயணம் துவங்கினேன் !

காரணம் என்ன

இன்னும் அது

கண்டு பிடிக்காத தற்கு ?

 

++++++++++++++++++++++

    

தகவல்:

1.      The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]

2.       Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm Cowley  [First 1855 Edition] [ 1986]

3.      Britannica Concise Encyclopedia [2003]

4.      Encyclopedia Britannica [1978]

5.      http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman  [February 25, 2014]

Series Navigationஅவுஸ்திரேலியா தமிழ் இலக்கிய கலைச்சங்கம் குவின்ஸ்லாந்து மாநிலத்தில் பிரிஸ்பேர்ணில் நடத்தும் கலை – இலக்கிய சந்திப்புநீங்காத நினைவுகள் – 36மருமகளின் மர்மம் 18கொலுஸ்ரீ கிருஷ்ண சரித்திரம் அத்தியாயம்-24 துரோணரின் வீழ்ச்சிபுகழ் ​பெற்ற ஏ​ழைகள் – 48மருத்துவக் கட்டுரை உயர் இரத்த அழுத்தம்