தாகூரின் கீதப் பாமாலை – 37 யாருக்குத் தெரியும் ?

This entry is part 14 of 34 in the series 28அக்டோபர் 2012

 

மூலம்:  இரவீந்தரநாத் தாகூர்
தமிழாக்கம்: சி. ஜெயபாரதன், கனடா
எனக்குத்  துணைவனாய் உள்ள
ஒருவனை
எவருக்கும் தெரியாது  !
ஒற்றை நாண் ஒலிக் கருவி மூலம்
என் பாடல் வினாக்க ளுக்குப்
பதில் தரும்  ஒருவனை
எவருக்குத்  தெரியும் ?
என் நதி ஓட்டத்தின் அலை மோதலை
எவராவது அறிவரோ  என்றாவது  ?
எவரை நோக்கி
என் நதி ஓடிப் பாயுது  என்று
எவருக்குத் தெரியும் ?
எனது தோட்டத்தின் தரை முழுதும்
போகுல் *  மரத்தின்
உதிர்ந்த இலைகள் எல்லாம்
மூடிய சமயத்தில்
மரக்கிளை களின் நிழலில்
யார் வந்து போவது ?  அவளது
பூக்கூடை  நிறைய மலர்களை
நிரப்பித்
தூக்கி வருவது யாரென்று
எவருக்குத் தெரியும்  ?
+++++++++++++++++++++++++
Bokul Tree* :   Bokul, Mimusops elengi. Evergreen 30-60 ft tree is native to Southeast Asia. Small flowers are cream and scented. The ripe edible fruit pounded and mixed with water is given to promote delivery of childbirth. It is also used in dental ailments like bleeding gum’s, pyorrhea, dental caries and
loose teeth. Wood is very hard and deep red in colour.
++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++
பாட்டு : 134  தாகூர்  60 வயதினராய் இருந்த போது  1921 இல்  சாந்திநிகேதனத்தில் எழுதியது.
+++++++++++++++++++++++++
Source
1. Of  Love, Nature and Devotion Selected Songs of Rabindranath Tagore Oxford University Press, Translated from Bengali & Introduced By : Kalpana Bardhan
2. A Tagore Testament,
Translated From Bengali By Indu Dutt
Jaico Publishing House (1989)
121 Mahatma Gandhi Road,
Mombai : 400023
*********************
S. Jayabarathan [jayabarat@tnt21.com]  October 22 , 2012
Series Navigationசி.சு. செல்லப்பாவின் நூற்றாண்டு நிறைவினைக் கொண்டாடும் வகையில் தளத்தின் முதல் இதழ் சி.சு. செல்லப்பாவுக்கு அஞ்சலிவைதேஹி காத்திருந்தாள்
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *