ஆங்கில Ramayana in Rhymes

அன்புமிக்க திண்ணை ஆசிரியர் அவர்களுக்கு.

வணக்கம். சில நாள் முன் நான் தெரிவித்த ஆங்கில Ramayana in Rhymes வெளிவந்துவிட்டது.
பதிப்பகத்தின் முகவரி
CYVBERWIT.NET PUBLICATIONS
H.I.G. 45,   KAUSHAMBI  KUNJ, KALINDIPURAM
ALLAHABAD  211 011 (U.P.)http://www.cyberwit.net
email  – info@ciberwit.net
மிக்க நன்றி.
ஜோதிர்லதா கிரிஜா
Series Navigation