முக்கோணக் கிளிகள் (பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​) படக்கதை – 15

 

 

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா

வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்

ஓவியர் : தமிழ்

 

படங்கள் : 57, 58, 59, 60

 

இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

 

 

​+++++++++++++++​

4 Attachments

Mukkonakkilikal - 57Mukkonakkilikal - 58Mukkonakkilikal - 59Mukkonakkilikal - 60

Series Navigation