முக்கோணக் கிளிகள் (பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​) படக்கதை – 6

முக்கோணக் கிளிகள்
(பெரிதாக்கப்பட்ட​ நெடுங்கதை​)

படக்கதை – 6

மூலப் பெருங்கதை : சி. ஜெயபாரதன், கனடா
வசனம், வடிவமைப்பு : வையவன்
ஓவியர் : தமிழ்

படங்கள் : 21, 22, 23, 24.​

​இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

​+++++++++++++++​
Mukkonakkilikal - 21

Mukkonakkilikal - 22

Mukkonakkilikal - 23

Mukkonakkilikal - 24

Series Navigation