நச்சுச் சொல்

This entry is part 13 of 28 in the series 3 ஜூன் 2012

தர்மத்தில்
கொஞ்சம் சுயநலம்
குற்றமில்லை

வியாபாரத்தில்
கொஞ்சம் பொய்
குற்றமில்லை

சீரான நலத்தில்
சில்லரை நோய்கள்
குற்றமில்லை

வளமான பயிரில்
கொஞ்சம் களைகள்
குற்றமில்லை

களிப்பில்
கொஞ்சம் கவலைகள்
குற்றமில்லை

விசுவாசத்தில்
கொஞ்சம் விளம்பரம்
குற்றமில்லை

நட்பில்
சில முட்கள்
குற்றமில்லை

நல்ல பேச்சில்
ஒரு நச்சுச் சொல்
சுற்றமே இல்லை

வெள்ளத்தில் ஓடம்
நல்ல சொல்
ஓடத்துக்குள் வெள்ளம்
நச்சுச் சொல்

அமீதாம்மாள்

Series Navigationநான் செத்தான்மாறியது நெஞ்சம்
author

அமீதாம்மாள்

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *