வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை -26 என்னைப் பற்றிய பாடல் – 20 (Song of Myself) என் போர்க் காலச் சேவை .. !

This entry is part 13 of 21 in the series 2 ஜூன் 2013

 

Walt Whitman

 (1819-1892)

(புல்லின் இலைகள் –1)

மூலம் : வால்ட் விட்மன்
தமிழாக்கம் : சிஜெயபாரதன்கனடா

 

  

போதும், போதும், போதும் !

எப்படியோ

அதிர்ச்சிக் குட்பட்டேன்

என் பின்னே நில் !

கை விலங்கிட்ட மூளையைக்

கடந்து அப்பால்,

கனவு, தூக்கம், ஏக்கம்

கலைந்திடச்

சிறிது அவகாசம் கொடு !

என்னை நானே கண்டுபிடிக்க

முடிந்தது

வழக்க மாய்த் தவறிழைத்த

பின்னே இறுதியில் ! 

அதன் பிறகு

என்னைக் கேலி செய்வோர்

அவமதிப் போர் தம்மை நான்

நினைப்ப தில்லை !

கண்ணீர்த் துளிச் சொட்டுகள்,

குண்டாந் தடி அடி,

சுத்தியல் அடிகள் எல்லாம்

மறந்து போவேன் !

அதன் பிறகு

சிலுவையில் என்னை அடித்ததும்,

இரத்தக் கிரீடம் சூடியதும்,

தனிக் கண்ணோட் டத்தில்

நோக்க முடிந்தது

என்னால் !

 

 

நினைவுக்கு வருகிறது

இப்போது !

கால வரம்பு மீறி  

வாழ முனைந்தேன் !

பிரேதங்கள்,

பிரேதக் கல்லறை

பெருகின வரிசையாய்

என் பொறுப்பில் !

போர்ப்படை தொடர்ந்து அணிவகுத்து

முன்னேறப்

பேராற்றல் மீண்ட தெனக்கு !

உள் நாட்டிலும்

கடற் தளங்களில் புகுந்தோம் !

எல்லைக் கோடுகள்

எல்லாம்

தாண்டிச் சென்றோம் !

உலகு முழுதும் கைப்பற்ற

உடனே

கட்டளை பிறக்கும்

எனக்கு !

எமது தொப்பியில் சொருகிய பூக்கள்

ஆயிரங் காலத்து மலர்ச்சி !

குருவே !

என் வணக்கம் உமக்கு

முன்னே வந்து

தொடர்வீர்

உமது விளக்க உரைகளை !

தொடர்ந்து கேட்பீர்

உமது வினாக்களை !

 

+++++++++++++

 தகவல்:

  1. The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]
  2.  Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm
    Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]
  3. Britannica Concise Encyclopedia [2003]
  4. Encyclopedia Britannica [1978]
  5. http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman [November 19, 2012]
  6. http://jayabarathan.wordpress.com/abraham-lincoln/
    [ஆப்ரஹாம் லிங்கன் நாடகம்]

********************
jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan] (May 28, 2013)
http://jayabarathan.wordpress.com/

Series Navigationநீங்காத நினைவுகள் – 5குருக்ஷேத்திரக் குடும்பங்கள் – 12
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *