வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை – 45 ஆதாமின் பிள்ளைகள் – 3 (Children of Adam) சுதந்திரமாய் நீயும் நானும் .. !

This entry is part 9 of 31 in the series 20 அக்டோபர் 2013

 வால்ட் விட்மன் வசனக் கவிதை – 45 ஆதாமின் பிள்ளைகள் – 3

(Children of Adam)

சுதந்திரமாய் நீயும் நானும் .. !

 Walt Whitman

 (1819-1892)

 

மூலம் : வால்ட் விட்மன்
தமிழாக்கம் : சிஜெயபாரதன்கனடா

 

 

நான் உன்னைக் காதலிக்கிறேன்

நீ என்னை

உனது முழு உடைமையாய்

ஆக்கிக் கொள் !

நீயும் நானும் மற்றவரிட மிருந்து

விடுபட்டுச் செல்வோம்

முற்றிலும் விட்டு விலகி

சுதந்திரமாய்

விதிகள் யாவும் மீறி !

காற்றிலே இரு கழுகுகள்,

கடலிலே இரு மீன்கள்

விதிகளை மீறி

நம்மைப் போல் வாழ வில்லை !

கோர மான சூறாவளி

என்னை ஊடுருவிப் பயணித்து

உணர்ச்சி வசத்தில்

நடுக்கம் வருது எனக்கு !

இருவரும் ஒன்றிப்

பிரிவின்றி வாழ்வதற்கு  

என்னை நேசிக்கும்,

என்னுயிரை விட நான் நேசிக்கும்,

பெண்ணிட மிருந்து

வருகிறது

வாக்குமூல உறுதி அளிப்பு !

 

 

எல்லா வற்றையும் சேர்த்து

ஏற்றி விடுவேன்

வாழ்வின் முனைக்கு !

அப்படி வாழ ஒரு விதியாயின்

நானே காணாமல்

போய் விட வேண்டும்.

நானும் நீயும்

ஒன்றாய்ச் சேர்ந்த பிறகு

நமக் கென்ன கவலை

நம்மைப் பற்றி மற்றவர்

என்ன நினைப்பார்

என்ன செய்வார் என்று ?

மற்றவரைப்

பற்றி நமக்கென்ன ?

ஒருவருக் கொருவர் உறவில்

இன்பத்தை

அளித்துக் கொள்கிறோம்.

கடைசியில்

ஒருவரை ஒருவர்

களைத்திடச் செய்கிறோம்,  

அப்படி வாழ

அவசியப் பட்டால் !

 

++++++++++++++++++++++

 

தகவல்:

1.      The Complete Poems of Walt Whitman , Notes By : Stephen Matterson [2006]

2.       Penguin Classics : Walt Whitman Leaves of Grass Edited By : Malcolm
Cowley [First 1855 Edition] [ 1986]

3.      Britannica Concise Encyclopedia [2003]

4.      Encyclopedia Britannica [1978]

5.      http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman [November 19, 2012]

6.      http://jayabarathan.wordpress.com/abraham-lincoln/

********************
jayabarat@tnt21.com [S. Jayabarathan] (October 17, 2013)
http://jayabarathan.wordpress.com/

Series Navigationநய்யாண்டிஆணோ பெண்ணோ உயிரே பெரிது
jeyabharathan

சி. ஜெயபாரதன், கனடா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *